Effectif Japon

Joueur P
12 HIGASHIGUCHI Masaaki G
1 KAWASHIMA Eiji G
23 NAKAMURA Kosuke G
6 ENDO Wataru D
20 MAKINO Tomoaki D
5 NAGATOMO Yuto D
21 SAKAI Gotoku D
19 SAKAI Hiroki LD
3 SHOJI Gen D
2 UEDA Naomichi D
22 YOSHIDA Maya D
17 HASEBE Makoto M
14 INUI Takashi M
10 KAGAWA Shinji M
18 OSHIMA Ryota M
7 SHIBASAKI Gaku M
11 USAMI Takashi M
16 YAMAGUCHI Hotaru M
8 A
4 HONDA Keisuke A
13 MUTO Yoshinori A
9 A
15 OSAKO Yuya A

RECHERCHE