Effectif Japon

Joueur P
1 KAWASHIMA Eiji G
2 UEDA Naomichi D
3 SHOJI Gen D
4 HONDA Keisuke A
5 NAGATOMO Yuto D
6 ENDO Wataru D
7 SHIBASAKI Gaku M
8 HARAGUCHI Genki A
9 OKAZAKI Shinji A
10 KAGAWA Shinji M
11 USAMI Takashi M
12 HIGASHIGUCHI Masaaki G
13 MUTO Yoshinori A
14 INUI Takashi M
15 OSAKO Yuya A
16 YAMAGUCHI Hotaru M
17 HASEBE Makoto M
18 OSHIMA Ryota M
19 SAKAI Hiroki LD
20 MAKINO Tomoaki D
21 SAKAI Gotoku D
22 YOSHIDA Maya D
23 NAKAMURA Kosuke G